Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Zorostria

Detta är ett pressat kejsardöme som inte gör mycket väsen av sig utan snarare allt för att försöka ta uppmärksamheten bort från sig själv och rikets marker – glömmas bort helt enkelt. Landet har sitt huvudsakliga utbredningsområde i bergen men gör ibland drömmande anspråk på hela Hisnafjorden. Denna mark förlorade Zorostria i slaget vid Stora Bländan. I ett symboliskt uttryck av nedärvd nationell tafatthet, har man aldrig lyckats resa vapen för att återta området. Zorostria har blott en hamnförbindelse, detta alltjämt via Hisnafjorden varför den inte är särskilt mycket värd. Den Zorostriska mentaliteten präglas av försiktighet och teoretiserande, landet styrs från huvudstaden Nibelmyn utav en riskföreståndare. Denne har främst ceremoniell makt och förväntas förlita sig på Vindflöjeln, ett lärdes råd.

Inspirationskultur: Asiatisk