Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Zankokuna-akuma

Typ av samhälle: 

Stad


Vart: 

Sydöstra Mandrak nära Zorostrias gräns.  S2Ö4


Beskrivning av orten:
Erövrad och ockuperad Zorostriastad. Har tillhört Mandrak sedan slaget vid stora Bländan år 646.

Platser:

Kulturell: Stadens arkitektur avslöjar snabbt dess ursprungliga tillhörighet. Stora tempel och lägre men tjockare, uråldriga stenmurar omger staden.

Social: Sedan kriget återigen brutit ut mellan Mandrak och Zorostria är stämningen minst sagt dov på stadens gator. Risken för en invasion och belägring av staden upplevs så påtryckande att många av stadens innevånare tagit sina ägodelar och flytt till Bergûl.

Handelsmässig: Nu om någon gång finns möjligheter att göra ett kap i Zankokuna-akum. Folk som avser resa till Bergûl och den drakiska militärens beskydd säljer ägodelar de ej har möjlighet att ta med sig. Allt från stora möbler till familjeklenoder säljs för för några mark per tal.