Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Världen i korthet

Lajvet utspelar sig i ett undangömt pirattillhåll någonstans i Nivaris. Kontinenten har haft andra namn men Nivaris är det numera allmänt vedertagna namnet. I takt med att sjuårsstormarna blev ett återkommande väderfenomen förändrades levernet på denna kontinent. Folk med guldhand vann med tiden herraväldet över den det vittra folk som ansett att ”själv är bäste dräng”. Det fanns något lockande i de blänkande mynten, de ingav förtroende på ett sätt som handslaget inte kunde – rent och kallsinnigt blänkte de och skänkte drömmar om en annan framtid. När Hirdvall Grimma utropade sig till förste kung över Niva tog han sig av ett infall namnet Antares, och sade att namnet kommit till honom då han speglade sig i ett guldmynt. Därefter rensade han landet på småhövdingar och delade det nya kungariket i tjugo och fyra fogdlän. Även om mycket tid har gått sedan dess, och Niva som rike expanderat och fallit sönder i mindre kungadömen, är Kung Antares alltjämt högt aktad i hela Nivaris och det är generellt sett belagt med tortyr att häda hans namn.


I takt med att riken växte och strukturerades växte det fram nya miljöer och särskilt i hamnstäderna samlade sig råa sällar och började ställa till allt mer bråk. En stor vändpunkt var nu för aderton sjuårsstormar sedan då en markant tillströmning från olika håll inleddes. Sjöbusar utan dess like började ankrade upp med sina skepp och härjade snart värdshusen. Kungar och högråd i Nivaris högsäten ogillade de råbarkade och dåraktiga. För fridens skull blev ett utsvävande leverne förbjudet och de ovårdade fördrevs. Istället dök nya skepp upp vid horisonten. De nya skeppen seglade ofta under dödskallens flagg och besättningarna kännetecknades av sin brist på nåd och för att ta de ville ta. De stämplades sedermera som Pirater och anammade även själva denna benämning. Piraterna och deras härjningar är en het politisk fråga som står högt upp på dagordningen i Nivaris. De öar som identifierats som pirattillhåll har blivit flitiga måltavlor för rikenas flottor. Samtidigt finns det en form av allmän uppfattning om att tiden och framsteg kommer att ge de vapen och den kraft som behövs för att så sakteliga driva ut piratplågan, och på ett eller annat sätt förgöra dessa arma själar.


Det finns tre olika pirattyper. De olika pirattyperna har sin hemvist i lite olika delar av världen. Använd gärna denna information till att ge din karaktär något klädesplagg som signalerar vilken typ av pirat det handlar om, samt från vilken del av världen som denne kommer.


  • Strövare kan komma från alla delar av kontinenten och ser därför ut hur som helst, se mer om de olika rikena nedan .

  • Friankare kommer från riket Damméro och för sig därför vanligtvis som folk i Damméro gör.

  • Tundlaheims söner & döttrar kommer från Pärlemoöarna och utmärker sig ofta genom inslag av skinn, päls, läder i sina kostymer men har i stor utsträckning tagit till sig helhets konceptet från Damméro.