Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Tidslinje

Nedan följer en tidslinje med några viktiga hållpunkter i historien inom den bakomliggande fiktionen till 'The Tundlaheim Saga'. Det löper två separata tidsräkningar i världen. Årtalen, vilka är den `civiliserade´ världens tidsräkning som utgår ifrån födelsen av Kung Antares den förste, grundaren av Niva - civilisationens vagga. 

Den andra tidsräkningen kallas för Sjuårsstormar. Dessa användes av de gamla stamfolken och används ännu av stammar i Hinside-fall, av Tundlabarnen och andra pirater som har samröre med dem. Sjuårsstormarna är trots namnet oregelbundna och anledningen till namnet har debatterats en del. Det verkar som att 7 år är ett rimligt ungefärligt medelvärde på hur länge stormarna fortgått. Men bristande nedteckningar med paralleller mellan den årliga tidräkningen och stormräkningen gör det svårt att bekräfta. Mellanrummen mellan stormarna tycks dessutom vara ännu mer oregelbundna och i de fall där en ny storm överlappat en tidigare storm tycks det oklart vad som signalerar att en storm slutar och en ny tar vid.

Aktuellt år i fiktionen:
1400

Historien tar sin början

1:a sjuårsstormen Det äldre folket får ett varsel genom en stark vind och gemensam dröm, Krummagården lämnas 

6:e sjuårsstormen, efteråt döpt till "Frälsaren", år 1 i Gudomars tid. Hirdvall Grimma föds. 

Mellantiden 7:e-8:e Sjuårsstormen, år 17 i människors tid. Niva Grundas och Hirdvall tar namnet Kung Antares.

9:e sjuårsstormen, år 34 i regnets tid Kung Antares delar Niva i tjugo och fyra fogdelän. 

Mellantiden 9:e-10:e sjuårsstormen, år 39 i regnets tid Kung Antares erkänner de tres lära som statskyrka i Niva 

11:e sjuårsstormen, år 52 i förfallets tid Antares dör 

Världen stöps om

Mellantiden 11:e-12:e sjuårsstormen, år 55 i förfallets tid. Upproret börjar, världen står i kaos.

14:e Sjuårsstormen, år 83 i tystnadens tid. Niva upphör och kontinenten styrs från de större bosättningarna.

22:e Sjuårsstormen, år 186 i tystnadens tid. Drakiska kungadömet formas.

31:a sjuårsstormen, år 301 i gudomars tid. Zorostria proklameras under sin förste kejsare, Mai Louhg och tar ett 
fast grepp om handeln över hela östvärlden genom att kontrollera Hisnafjordens fulla längd.

Lôrernas frammars och Drakens födelse

33:e Sjuårsstormen, år 328 i djurens tid. Hinside-Lôr uppgår att vara en monarki under drottning Andrinna, och kung Hamman, Elham. 

Mellantiden mellan 44-45:de sjuårsstormen , år 487 i tystnadens tid. Hinside-lôre anlägger kolonin Andrim. 

47:e sjuårsstormen, år 526 i djurens tid. Drakiska kungadömet och Zorostria går i krig efter en diplomatisk blunder. Manderna söker sig till det Drakiska kungadömet för att visa sitt stöd.

Mellantiden mellan 49-50:de sjuårsstormen, år 569 i väntans tid. Drakiska kungadömet avskrivs och uppgår i Mandrak under den Första Landsmodern efter den Mandiska profeten Marqués proklamerat sin profetia.

Den sårade besten & hemvändarna

Mellantiden mellan 49-50:de sjuårsstormen, år 570 i förnyelsens tid. Slaget vid stora Bländan, Zorostia förlorar makten över hisnafjorden som istället tillfaller fiske folket i öst.

Mellantiden mellan 54:e-55:e Sjuårsstormen, år 650 i förfallets tid. Stadsstaterna Hjartryk, Tungelskin och Baal sluter samma under nationen Damméro. 

Mellantiden mellan 57:e-58:e Sjuårsstormen, längsta uppehållet någonsin i stormarna 31år av lugn.

60:e sjuårsstormen, år 762 i väntans tid. Massakern vid Högvallen stävjar Bjärkes uppror mot Mandrak men blir en katalysator för många att lämna rikena bakom sig - friankarna bildas.

68:e Sjuårsstormen, år 879 i förnyelsens tid. Den första pärlemofregatten siktas bärande Tundlaheims döttrar och söner hem igen till sina fäders hemland.

Öarnas fall & kejsardömets återuppståndelse

91:a sjuårsstormen, år 1113 i människors tid. ätten Elham vinner styret i Hinside-Lôre

96:e sjuårsstormen, år 1184 i tystnadens tid. katastrofal torka i inlandet och många dog av törst och svält.

102:e sjuårsstormen, år 1259 i förfallets tid. Slaget om Pärlemoöarna.

114:e sjuårsstormen döpt till tämjaren, år 1398 i eldens tid. Zorostria återetablerar sig som kejsardömme under kejsare Hân och vinner åter makten över Hissnafjorden.