Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Skeppstyper

Nedanstående skeppstyper är indelade i två klasser, örlogsfartyg och handelsfartyg. Örlogsfartyg är militärt klassificerade skepp, men de benämns bara som örlogsfartyg när de ingår i en av rikenas flottor, inte när de seglas av pirater. 

Örlogsfartyg

Örlogsfartygen går i ordning mest eldkraft till minst eldkraft. De skeppen som pirater använder hittar du i nedre halvan av listan, Slup och Skonare.

Linjefartyg

Linjefartygen utgör stommen för rikenas flottor, även om den Drakiska flottan är klart mest imponerande. Dessa odjur är gjorda för att klara av att strida linje mot linje och består av skepp med tre eller fyra master och ett spann på mellan 60 och hundra kanoner per skuta. Skeppen är hur som inte gjorda för jakt och har svårt att hinna ikapp ett mindre fartyg. De kan dock användas som eskorter åt viktiga handelsfartyg och det finns inte en pirat i livet som skulle drömma om att ta sig an ett av dessa fartyg.

Kanoner: 60-100
Besättning: 500-900
Fraktutrymme: 150 tunnor (om den är fullt bestyckad)

Fregatt

Fregatterna är väl bestyckade och smidiga fartyg vars främsta uppgift I rikenas flottor är eskort eller jakt av pirater. Tidigare var fartygstypen inte helt ovanlig hos de mäktigare piratbesättningarna, men dessa förgicks efter slaget om pärlemoöarna.

Kanoner: 26-48
Besättning: 150-200
Fraktutrymme: 150-220 tunnor

Korvett

Korvetten är en tremastad fullriggare som dock är mindre och lättare bestyckad än fregatten. De används numer flitigt av rikena men när Tundlaheims döttrar och söner återvände från pärlemoöarna var det främst korvetter som man seglade. Dessa stolta "pärlemofregatter" gick dessvärre också förlorade vid slaget om pärlemoöarna.

Kanoner: 20-28
Besättning: 130-160
Fraktutrymme: 105-160 tunnor

Slup

En Slup är ett tvåmastat fartyg med en huvudmast och en förmast. Slupen har bara ett kanondäck med plats för mellan 14 och 18 kanoner (7-9 per bredsida) och saknar normalt helt akterpjäser. Skeppet är relativt snabbt och går inte särskilt djupt vilket tillåter det att åka in i grundare vikar där det lurpassa på förbiseglande fartyg, vilket gör Slupen välanpassad för pirater. Det är därmed också främst Skonare eller Slupar som innehas av piratbesättningar sedan slaget om pärlemoöarna där alla större piratskepp sänktes eller överlämnades till den Drakiska flottan.

Kanoner: 14-18
Besättning: 95-120
Fraktutrymme: 55-100 tunnor

Skonare

En skonare är ett avlångt fartyg med två master men relativt låg bärkraft. Bestyckat med mellan fyra och fjorton kanoner och ett platt, tunt skrov utgör Skonaren knappast stridsmaterial. Skeppet är dock mycket snabbt och går inte särskilt djupt vilket tillåter det att åka in i grundare vikar där det kan lurpassa på förbiseglande fartyg, vilket gör Slupen välanpassad för pirater för även om skeppet inte kan mäta sig med stridande Örlogsfartyg så bär de på tillräckligt med eldkraft för att kunna hota ett ensamt handelsskepp. Det är därmed också främst Skonare eller Slupar som innehas av piratbesättningar sedan slaget om pärlemoöarna där alla större piratskepp sänktes eller överlämnades till den Drakiska flottan.

Kanoner: 4-10
Besättning: 20-60
Fraktutrymme: 8-35 tunnor

Skátarr

Enmastat och lätt rustat spejarskepp som arbetar i rikenas tjänst för att kartlägga och rekognosera kustlinjerna. Skeppen är mycket små, och har därför svårt att klara av sjögången på öppet hav utan arbetar främst i skärgårdar och nära kusten. De är bara bestyckade med en tung pjäs i aktern för att kunna avfyra mot förföljare medan de gör det som de är menade för – flyr. Skátarrna byggdes för att rensa ut de dolda pirattillhållen efter det att rikena alla förbjudit piraternas leverne.


Kanoner: 1
Besättning: 15
Fraktutrymme: 6 tunnor

Handelsfartyg

Handelsfartygen är klassade från mest lastutrymme till minst lastutrymme.

Galeon

Galleonsfartygen är de större fraktskeppen med tre master och en möjlighet att bära stora volymer last. De är slöseglade och svårstyrliga, men bär på tung beväpning vilket gör dem svårockuperade av pirater sedan de större piratskeppen gick förlorade. Galeonerna är svårkonstruerade och används främst utav Mandrak vid transport av förnödenheter till sina kolonier.

Kanoner: 46-60
Besättning: 200-220
Fraktutrymme: 340 tunnor

Figurin

Ett handelsskepp som liknar fregatten i sin utformning. Den är lättare att bygga, att segla och att bemanna än en Galeon men den är inte alls lika självförsvarlig. En figurin följer visserligen samma mönster som en fregatt, men där överflödiga kanondäck fått ge utrymme för extra last har detta lämnat skeppet med mellan 12 och 16 kanoner och i eftersom hon är svår manövrerad i jämförelse med en de mindre skeppstyperna gör det henne till lovligt byte för både Slupar och skickliga framförare av Skonare.

Kanoner: 12-14
Besättning: 120
Fraktutrymme: 280 tunnor

Littilj-prom

Små segelfartyg som framförs främst inom skärgårdar och utmed kusten, de bär ingen bestyckning alls och inte heller någon större kvantitet i last utan har som syfte att transportera mat till mindre bosättningar i första hand. Littilj-promarna framförs ofta av duktiga muskötskyttar för att försvara skeppet från mindre rövarband men de är sällan det blir strid när en slup eller Skonare smyger sig på en Littilj-prom. Litilj-promarna kallas av en del pirater lite skämtsamt för ”havets liljor” eftersom de går att plocka som blommor.Kanoner: 0
Besättning: 10
Fraktutrymme: 8 tunnor