Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Riken

Nedan följer en lista över rikena i Nivaris (eller Tundlaheim som piraterna känner kontinenten). Om ni klickar på överskriften eller flaggan till ett rike kommer ni vidare till en fördjupad text med bland annat inspirationsbilder för kultur och kläder.

Damméro  [Damm-eer-å]
Inspirationskultur: Europeisk/Nordeuropeisk


En jordbruks- och fiskenation med få skrupler och många inavlade småbyar. Folket, som kallar sig Mérer, köper, säljer och ger sig i kast med det mesta. Att skapa sig en förmögenhet är ett överordnat mål och alla sätt att nå framgång hålls i aktning – så länge de inte faller inom räckvidd för lagens långa arm, för då är ett fullständigt och omåttligt bryskt fördömande att vänta.

Hinside-Fall

Inspirationskultur: Afrikansk/ur amerikansk (Stamkultur)


Folket som bor i Hinside-fall brukar av andra kallas Faller, själv kallar de sig dock Tunder. Landet ligger längst i söder där stora skogar sedermera övergår i hedar och ogästvänliga stäpplandskap. Från denna obygd hörs sällan något av stora mått. Landet lever på sina resurser av skog och fiske och flertalet av invånarna lever mycket nära naturen, vissa skulle elakt säga att de följer ett levnadssätt för vildar.


Hinside-Lôr

Inspirationskultur: Arabisk, persisk, indisk.


Detta är ett glest befolkat och kargt landområde. Vissa elaka tungor talar om landet som en lydstat till Mandrak, ja rentav som dess förlängda arm. Det finns också en tydlig koppling mellan den ledande ätten Kimran i Mandraks högråd och kungafamiljen Elham i Inre Hinside, som styrt landet de tjugo och tre senaste sjuårsstormarna.

Mandrak

Inspirationskultur: Spansk/Latinamerikansk


Detta land vill gärna se sig självt som kontinentens pärla och kulturens högborg. Landskapet är hisnande vackert med många fantastiska vyer ut över vida dalar och kristallklara bergssjöar, men detta till trots är Mandrak i sig inget annat än ett auktoritärt furstendöme, och dess befolkning är slagen i ständig men omedveten skräck av ett raffinerat angiverisystem där alla får spela en roll och där den som anger någon idag själv kan bli angiven imorgon. Landet styrs utav dess Landsmoder.

Zorostria

Inspirationskultur: Asiatisk


Detta är ett pressat kejsardöme som inte gör mycket väsen av sig utan snarare allt för att försöka ta uppmärksamheten bort från sig själv och rikets marker – glömmas bort helt enkelt. Landet har sitt huvudsakliga utbredningsområde i bergen men gör ibland drömmande anspråk på hela Hisnafjorden. Denna mark förlorade Zorostria i slaget vid Stora Bländan.