Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Pirattyper

I 'The Tundlaheim Saga' delas piraterna som seglar på de sju haven och fyra oceanerna in i tre olika grupper. Dessa ser du beskrivna nedan:

Strövare:

Strövare kallas de som härstammar från något annat av de fem rikena förutom Damméro.


Strövarnas drivkrafter till sjörövarlivet har olika anledningar, i de flesta fall brist på ideal eller inkomst. Därför har strövaren valt att lämnat livet i något av rikena för att sluta upp med en besättning. Dessa har gjort sig kända för sin feghet, råhet eller rentav uslighet. Många menar därför att de svärtar ned piraters rykte och det är inte ovanligt att dessa män och kvinnor ses ned på av Friankare, Tundladöttrar och Tundlasöner. Icke desto mindre existerar de. Ibland ingår sådana individer även i andra besättningar och vissa tillåter dem då att kalla sig vid ett annat namn, medan de som strängt ogillar dem enträget brukar kategorisera dem som ”strövare”.


Inspirationskultur: Rikenas kulturer (hittar du här)


Friankare:

I fiskenationen i öster, Damméro, uppstod den första piratrörelsen år 762 som en motreaktion på det hemska folkmord som Mandrak utförde för att stävja upproren i Bjärke. Dessa pirater var notoriska frihetskämpar, fastbeslutna att rädda mänskligheten från rikens tyranni. Det talades om att medlemmarna av dessa besättningar var förankrade i tanken på frihet, att det bar på ett ‘frihetens ankare' - att de var Friankare.


Och så var Friankarrörelsen född, vilken var en mäktig och organiserad piratmakt under hela den gyllene åldern för piraterna. När sedan Mandrak tog över Pärlemoöarna och piraternas välde föll splittrades Friankarna och är idag lika fristående skepp för skepp som andra pirater. Den skugga av den organiserade friankarrörelsen som idag finns kvar går under namnet ‘Piraters förenade samfällighet för inre samfälligheter’, eller bara “Samfälligheten”.


Idag lever också mycket av idealen kvar bland de meériska piraterna. Däribland drömmen om liberalisering av det existerande samhället. Hämndlystnad präglar också dessa sjömän mer än andra, ofta drivs besättningarna av en slags personlig uppgörelse med övermakten. Samtidigt finns vanligtvis rika familjeförgreningar in i samhället varför få vill omkullkasta rådande ordning helt och hållet. Det är inte ovanligt att besättningarnas delade frihetsdröm ger sig uttryck i form av direktdemokrati på skeppen, var i då en kapten tillsätts genom röstning och lika lätt kan bytas ut om besättningen fattar en ny röst.


Inspirationskultur: Se Damméro (här)


Tundlabarn:

Tundlaheims döttrar och söner kallas de som härstammar via blodet från den grupp människor som var bland de första att befolka Nivaris. De är djupt religiösa och följde sin tro över havet där de fann Pärlemoöarna. Dessa levde de på tills för ca 140 år sedan då öarna föll för den drakiska flottan. Idag är kvarlevorna av denna en gång så mäktiga ätt ännu lika religiösa och håller sig oftast för sig själva, åtminstone gällandes sin tro. Tundlabarnen ser numera på friheten och kampen mot rikena som en födslorätt. De talar ofta om drömmen om ett återerövrat Tundlaheim, där ‘själv var bäste dräng’ och marken åter tilläts föda dem som brukade den. Man seglar med stor beslutsamhet och hanterade väder och vind likt inga andra. Med saltstänkt blod, ett råbarkat sinnelag och en rak rygg seglar de som benämner sig själva som ”döttrar och söner av Tundlaheim”, på fartyg som den starke styr med järnhand.


Inspirationskultur: Vikingar, Damméro