Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Peurta dela Perla

Typ av samhälle: 

Stad


Vart: 

Centralt längs med norra drakiska kusten. N0,07Ö2,21


Beskrivning av orten:
Länken för importen av varor från Pärlemoöarna. Grundades efter slaget om Pärlemoöarna år 1259 för att ta emot de många skepp med hemliga varor som transporteras från öarna.

Platser:

Kulturell: En stad som ständigt ökar i storlek och befolkning. På grund av de exklusiva varor från Pärleöarna samt det ökade intresset från handelsflottorna att lägga till här säger vissa att Peurta dela Perla troligen kommer slå ut Indra och ta plats som det stora drakiska handelscentrat på dess norra kust.

Social: Som ett svar på handelsflottornas val att istället för att segla in mot Bahiro del Globe och Bergùl för att undvika förseningar på grund av stränga tullar och brottsmisstankar från drakiska flottans piratjägare har Landsmodern valt att statuera ett exempel. Några hundra meter ut från hamnen ligger den drakiska flottan och Mandraks stolthet ankrad. Ett enormt krigsskepp helt utan motsvarighet i den kända världen. Hundratals kanoner, master som sträcker sig upp mot molnen och segel stora nog att stänga ut solen. Allt detta hålls i rullning av en besättning så stort i antal att det snarare motsvarar en mindre armé.

Handelsmässig: På grund av den Drakiska flottans överhängande misstänksamhet mot alla fartyg som handlat i städerna runt Klotviken har handelsflottorna numera börjat lägga till i Puerta dela Perla istället. Så utöver de exklusiva varor som endast kommer in i landet via denna hamn från Pärlemoörna så har generella utbudet ökat drastiskt.