Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Nudo de Camino

Typ av samhälle: 

Köping


Vart: 

Östra delen av Mandraks inland. S1,15Ö2,2

Beskrivning av orten:

Växande handelsutpost mellan Peurta dela Perla och Drachmér.

Kulturell: Blomstrande handel och växande befolkning. Nya hus reses och torgen rivs och byggs om för att få plats för alla de med drömmar om att få ta plats i den lokala maktens korridorer.

Social: I Nudo de Camino är framtidsutsikterna goda. Dess geografiska läge får inte befolkningen att oroa sig märkbart över det nyutbrutna kriget med Zorostria eller för piratproblemet längs med kusten. Hit flyttar nyrika handelsfamiljer med hopp om att kunna lägga grunden för handelsimperium som skall fortskrida långt efter deras egna död.

Handelsmässig: På grund av de rådande handelsproblemen runt Klotviken och Peurta dela Perlas frammarsch blomstrar Nudo de Camino. Istället för att låta vagnarna rulla från Bahiro del Globe som tidigare stannat i Bergûl och Zankokuna-Akuma innan de längs Drakleden nått Nudo de Camino går de nu direkt dit från Peurta dela Perla. Man har nu första tjing på alla sorters varor man kan tänka sig och en stadig slant finns att hämta på att handla upp och frakta dessa vidare mot huvudstaden.