Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Indra

Typ av samhälle: 

Storstad


Vart: 

Norra Drakiska kusten i anslutning till Slottsleden. N31,36V0,055


Beskrivning av orten:

Drakiskt handelscentra, fartyg från hela världen och stort utbud av varor. Förutom handelsflottor och otaliga fiskebåtar kan man skåda enorma fartyg med fler kanoner än man kan räkna och den Drakiska flaggan på sina segel, piratjägarna.

Kulturell: I Indra finns ett stort monument till Drejarens ära, gjord av vit kalksten och försiktigt utsnidad står den i passagen mellan hamnen och tullen.

Social

Handelsmässigt: En stad helt beroende av sina stora fiskeflottor och det ständiga flödet av nya varor som lastas av i hamnen. En blockad mot Indra skulle strypa en stor del av hela rikets handel.