Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Hinside-Lôr

Detta är ett glest befolkat och kargt landområde. Vissa elaka tungor talar om landet som en lydstat till Mandrak, ja rentav som dess förlängda arm. Det finns också en tydlig koppling mellan den ledande ätten Kimran i Mandraks högråd och kungafamiljen Elham i Inre Hinside, som styrt landet de tjugo och tre senaste sjuårsstormarna. Samgiften mellan Mander, Draker och Lôrer är vanligt förekommande, särskilt efter slaget vid Stora Vältan då kungafamiljen sände trupper som stöd åt Manderna. Det viktigaste maktcentrat i Hinside-Lôr är bosättningarna på Gylöarna och på ön Andrinna.

Inspirationskultur: Arabisk, persisk, indisk