Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Handelssystemet

Handelssystemet är det regelverk som ska göra det möjligt att bedriva ett verklighetstroget handelsspel på lajvet. Detta sker genom att du dels kan ägna dig åt din personliga ekonomi, men också att du dels kan ägna dig åt besättningens/organisationens ekonomi.


Det viktigaste att kunna är myntens värde, se tabellen nedan:

Personlig ekonomi

Den personliga ekonomin handlar om de fysiska medel du har på plats -mynten.


Dessa medel kan köpa dig lyx och särbehandling, vara användbara i köp av information eller liknade tjänster hos motspelare. Valutan kan stjälas, och det är inte ovanligt att det spelas olika tärningsspel och dylikt inne på värdshuset.


1 Mark

5 Mark

1 Tal
(10 Mark)

1 Dublon
(10 Taler)
(100 Mark)

10 Dubloner
(100 Taler)
(1000 Mark)

Skeppens/organisationens ekonomi

Som representanter för en besättning eller en annan grupp i trakten faller det på er att föra förhandlingar för att fylla kvoten för er totala besättnings överlevande av det kommande kvartalet. Ni har varit ute och rövat under det senaste kvartalet och nu när era fartyg går i land är era lastrum förhoppningsvis fyllda till bredden (er tur det här året beskrivs i era intriger). Det finns tre former av grundbehov att fylla. Dessa är spannmål, frukt/grönsaker, samt kött/fisk. Utöver detta har ni även en kvot med pengar att fylla, detta till er besättnings löner.


(Specialverksamheter som man kan förvärva genom inlajvframgångar, så som värdshus, vingårdar eller dylikt kan komma att ha specialtillgångar. Dessa beskrivs isf i verksamhetens papper.)


Det är skeppstypen som avgör hur stora kvoter ni har, men också hur stora byten ni har möjlighet att för hem i lasten. Skeppstypen tilldelas er av arrangörerna, det är inget ni kan välja. Ni kommer att tilldelas inlajv invetarielistor där ni kan föra logg över det ni köper och säljer ur lasten - dessa kan inte stjälas (eftersom det vid stöld bara är ett papper och lasten ligger kvar på skeppet). På inventariet står också era skepps specifikationer (skepps typ, kanoner etc.) samt hur mycket av varje behov vara ni behöver. 


Det finns även lastsedlar som beskriver specifika varor. Dessa varor kan vara specialartiklar för intrigändamål (så som reservdelar eller lyxartiklar), vanliga råvaror eller uppgraderingar till era verksamheter.