Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Handelshus

Handel är det pulserande blod som håller kontinenten Nivaris (Tundlaheim) vid liv. Under våra arrangemang är det också en av de stora intrigtrådar man kan ägna sig åt. Det är möjligt att som spelare starta upp ett nytt handelshus och genom intriger och handelsspel antingen växa sig starkare självständigt eller genom att sluta avtal med de stora handelsjättarna snabbare bli en makt att räkna med.

Här nedan följer de fyra stora handelshusen. Dessa är mer eller mindre välkända organisationer och det tredje benet i makttreenigheten (Riken, religion och handel). Om du klickar på ett handelshus vapen eller namn så kommer du vidare till en fördjupad informationssida om det handelshuset.
[De Figeröys]

Det mest väl ansedda handelshuset bland de som vet sin handel. Dock långt ifrån det mest beryktade och välkända. Tvärtom verkar De Figeruyes ofta i det dolda, i bakvattnet så att säga. De styr världen från bankväsendet och gör affärer av allt som de styrande tar sig för. Ofta faller de i gunst hos de styrande, men bland en del adelsätter och högättade ser man med avundsjuka och missnöje på handelshusets framgångar i egna motgångar, och försöker följaktligen hålla dem utanför sina affärer.
.

Dönerska huset kan ses som en ren och skär kapitalinstans. Handelshuset grundades av en grupp djärva investerare för cirka 350år sedan. Huset är uppdelat i en byråkratisk del med separat ekonomisk förvaltning (den så kallade fasta strukturen) och en ägardel där affärsprojekten bedrivs (den så kallade rörliga delen). Affärsidén är att förvalta kapital genom att attrahera investeringsprojekt med hög potential. Lön utgår till alla som är ägare, baserat på risk och avkastning för den affär eller de affärer som delägaren driver. Vem som helst har rätt att anhålla om lån och beviljas detta blir denne då delägare och får alltså lön från handelshuset.
.

Ett skrupelfritt handelshus som är illa ansedda men som har de bästa juristerna på sin sida och sällan gör något förhastat, oöverlagt och klandervärt i juridisk mening. Lyckas att profitera på de mest ljusskygga och omoraliska av verksamheter utan reprimander. Fridwalls har sitt säte i norra Damméro invid Hisnafjordens mynning i en av de tre länsstäderna Hjartryk.
[Minna-råå-siinaa]

Minnarosina är ett drakiskt handelshus som leds av ätten Kimran. Huset har gjort sig kända dels för sin skoningslösa skuldindrivning, dels för sin belevade och vänliga behandling av kunder och intressenter. Relationen står alltid i centrum när handelshuset gör affärer. Relationen parterna emellan är helig och ska helgas. Att missköta sin relation (såsom att förlora pengar eller att brista i sina åtaganden) tillåts inte passera obemärkt förbi. Att vårda relationen antas i sin tur bygga förmögenhet och livsrikedom. Husets affärsdevis är passande nog: ”Relation är passion, passion är rikedom”.