Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Felicidad

Typ av samhälle: 

Stad


Vart: 

Västra drakiska kusten på andra sidan Bjärke skog i höjd med huvudstaden Dachmér.  S1,51V2,62


Beskrivning av orten:

En stad med nöjd befolkning, blomstrande industrier och ett effektivt och välutvecklat fiske. Till synes märkligt otraumatiserad efter de grymma händelser som ägde runt invid Högvallen, en bit inåt Bjärke skog under upproren. 

Kulturell: Utan tvekan den mest välmående av Mandraks städer. Förutom den obligatoriska garnisonen med stadsvakter är militären helt frånvarande. Det skrattas på torgen och brottsligheten är så låg att det inte ens behövs en stupstock.

Social: Även om brottsligheten är låg är detta sannerligen en fifflares himmelrike. Hasardspel och vadslagning är som att andas för stadens befolkning. Det slås vad om allt ifrån vilka fiskjollar som först kommer återvända till könet på förstfödd avkomma.

Handelsmässig: God handel även om det i hamnen mest ligger fiskebåtar. Fina tyger produceras och exporteras till hela riket. Även timmer av hög kvalitet fälls i Bjärke skog och det som inte förvandlas till möbler, fiskebåtar eller hus skickas med handelsfartygen.