Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Damméro

En jordbruks- och fiskenation med få skrupler och många inavlade småbyar. Folket, som kallar sig Mérer, köper, säljer och ger sig i kast med det mesta. Att skapa sig en förmögenhet är ett överordnat mål och alla sätt att nå framgång hålls i aktning – så länge de inte faller inom räckvidd för lagens långa arm, för då är ett fullständigt och omåttligt bryskt fördömande att vänta. Lojalitet är underordnat självförverkligandet så förvänta dig inget stöd om du rör dig i grumliga vatten, inte ens från dina allra närmaste. Även om nationen främst består av en tät barrskog som täcker kustlinjen och småberg, vet de som rest i landet att skogen luckras upp utav många gölar och träsklandskap. Bebyggelsen består främst av små timmerhusbyar, men det finns tre större bosättningar – Baal, Hjartryk och Tungelskinn – varifrån nationen företar större delen av sin handel. Med Drakiska mått kan dessa knappast kallas städer. Klimatet i Damméro är fuktigt och rått, ofta ligger dimma och dis över markerna. Damméro besitter sedan slaget vid Stora Vältan landområden över Hisnafjorden som skärmar av Zorostria från att nå en landremsa mot havet.


Inspirationskultur: Europeisk/Nordeuropeisk

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.