Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Betalningsinformation

Deltagaravgift - standard 850kr 

Det här är avgiften man betalar för att delta på hela lajvet. Med deltagaravgift - standard får man boende antingen i stuga, sovsalsmiljö eller tält tillhandahållet av arrangörerna. Läs mer om detta längre ned på denna sida under boende.


Priset för Deltagaravgift - standard är 850kr.


Sen anmälan 19 april t.om. lajvstart godkänns i mån av plats och tid via mejlförfrågan.

Deltagaravgift - Eget inlajvtält 550kr

Det här är avgiften man betalar för att delta på hela lajvet. Med deltagaravgift - Eget inlajvtält deltar man på lajvet och bor i ett egen medhavt tält godkänt av arrangörerna. Läs mer om kraven på tält under boende längre ned på den här sidan.


Priset för Deltagaravgift - Eget inlajvtält är 550kr. 


Sen anmälan 19 april t.om. lajvstart godkänns i mån av plats och tid via mejlförfrågan.

Dagspass 333kr

Det här är avgiften man betalar för att delta på enstaka dagar på lajvet. Med dagspass gäller inga boenderabatter för eget tält.


Priset för ett Dagspass är 333kr. Du betalar ett dagspass för varje lajvdag du deltar i lajvandet. 


Sen anmälan 19 april t.om. lajvstart godkänns i mån av plats och tid via mejlförfrågan.

+ Lyxboende 300kr

Det är möjligt att förboka en av 10 lyxboendeplatser på lajvet. I lyxboendet ingår fjädrad fällsäng, övertäcksfilt  och överraskning. Lyxboendet är normalt placerat i en lätt avskärmad del av sovsalsmiljön, men som deltagare i en grupp med egen stuga eller tält kan sängen även flyttas till gruppens boning.


Priset för Lyxboende är 300kr för hela lajvet. 

+ Matpaket - hela lajvet 650kr

Frukost, lunch och middag alla inlajvdagar. 

+ Matpaket - dagspass 250kr

Frukost, lunch och middag en av lajvdagarna.

Boende

Friluftsmuseet Finnstigen tillhandahåller en uppsjö av olika byggnader och rum. Som deltagare på lajvet kan du bli placerad i en stuga/rum, Sovsalsmiljö eller tält om du inte har valt att ta med eget boende.


Stuga/rum

Utrymmena som finns i de olika husen, med undantag av de utrymmen som är reserverade som olika spelplatser (t.ex. värdshuset)  fördelas mellan deltagarna baserat på grupperna/besättningarna man spelar i. Vi fördelar boendet slutgiltigt inför lajvet 31/3 - 2019. Om ni som grupp har önskemål om boende kan ni ansöka om ett boende via medlemssidorna. Hur boenden fördelas kan ni läsa om längre ned under "boendefördelning".


Notera att det är kallt under lajvet och att ni som grupp själva ansvarar för inredning och uppvärmning av era stugor. Ett stort tips är att täcka väggarna med filtar, golvet med mattor och att ha en kamin/värmare av något slag. 


Sovsalsmiljö

Vi arrangörer kommer tillhandahålla ytor i sovsalsmiljö. Detta är färdiginredda och lätt uppvärmda sovsalar där främst mindre besättningar och grupplösa spelare kommer placeras. I Sovsalen kan man räkna med att ha plats för en fällsäng och en mindre golvkista att ha saker i per person. 


Tält

I brist på plats eller efter önskemål kan grupper komma att placeras i tält. Tälten kommer ha kamin.


Boendealternativ

60 platser     Boende i stugor och rum. (Sovyta på trägolv) Pris utöver deltagaravgiften 0kr

20 platser     Boende i sovsalsmiljö. (Sovyta på trägolv)  Pris utöver deltagaravgiften 0kr

10 platser     Lyxboende i sovsalsmiljö. (Tältsäng med filt och överraskning) Pris utöver deltagaravgiften 300kr

20 platser     Boende i, av arrangörerna erhållet, militärtält med kamin. . Pris utöver deltagaravgiften 0kr

50 platser     Eget boende i tält godkänt av arrangör.  Pris 550kr. 

Boendefördelning

Det går att som grupp önska ett specifikt boende via medlemssidorna. Ett boende fördelas till en grupp i månadsskiftet samma månad som gruppen uppnår kravet på antalet deltagare i gruppen som är specifikt för önskad bostad. (notera att dagspass inte räknas in i antalet deltagare) Om två grupper uppnår deltagarantalet på samma önskade boende samma månad tillfaller boendet den grupp som bodde i boendet senast.

För de grupper som inte önskar boende, eller som inte når upp till kravet på deltagare som behövs för det önskade boendet, så fördelar vi i arrangörsgruppen boenden efter bästa förmåga utifrån deltagarantal och gruppstorlekar. För grupper som inte uppnått deltagarantal för ett ledigt boende är det möjligt att man placeras i delat boende med en annan grupp.