Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Bergûl

Typ av samhälle: 

Storstad


Vart: 

Beläget där havet tar sig inåt land från Klotviken i sydöstra Mandrak. S1,8Ö3,24


Beskrivning av orten:
Tungt militariserad stad. Beläget nära gränsen till Zorostria och på grund av oroligheterna mellan nationerna är Bergûl en av de drakiska landtruppernas högkvarter.

Kulturell: Kulturellt fattig stad. Dov stämning på torg och tavernor samt mängder med patrullerande drakiska trupper på gatorna. Hög beskattning på grund av den bristande handeln.

Social: Efter att kriget bröt ut igen mellan Mandrak och Zorostria har en dov stämning legat över torgen och gatorna i Bergûl. Deras position nära gränsen och militära traditioner gör hela befolkningen uppmärksamma på eventuella förrädare och risken för att bli angiven är hög.

Handelsmässig: Hög beskattning och dalande handel. Färre och färre vagnar rullar in genom stadens portar. Risken för att bli förnedrad och misstänkt som pirat av jägarna söderut i Klotviken gör att de flesta skepp inte längre seglar till Begûl, inte ens de mer välkända handelsmännen.