Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Arrangörsflottan bakom The Tundlaheim Saga

Arrangörsflottan

Det här är vi, arrangörsflottan, som står bakom ´The Tundlaheim Saga':

Cornelia
Stjernlöf

-
Cornelia har skapat lajv sedan 2008 och ansvarat för allt från trygghet, ekonomi och fiktion. I The Tundlaheim Saga har hon ansvar för kök och marknadsföring.

Erika
Erikson

-
Erika har jobbat med att göra lajv sedan 2014 och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med event. I The Tundlaheim Saga ansvarar hon för servering och jobbar med intriger. .

Jonathan
Stjernlöf

-
Jonathan har arbetat med att arrangera lajv sedan 2007 och har bland annat varit fiktionsförfattare och arbetsledare. I The Tundlaheim Saga har Jonathan hand om intriger och fiktion.

Louise
Franklin

-
Lajvarrangör sedan 2010 med en mycket bred kompetensbas. I The Tundlaheim Saga ansvarar hon för hemsida, PR och deltagarkontakt.

Robin
Olsson

-
Har arbetat med lajv sedan 2008 med fokus på praktiskt arbete och projektutveckling. I The Tundlaheim Saga ansvarar Robin för spelsystem.